Изберете страница

Следващия панаир

There are no upcoming events.

Покажете всички панаири

Електронни рафтови етикети /ЕSL/

Новите измерения на ценовото етикетиране – Бъдещето на вашия бизнес

Електронно етикетиране в сферата на кетеринга

Възползвайте се от автоматичната корекция на информацията

Електронни табели за врати

Съвременният вид отговаря на актуалността на представяната информация

Значение на електронните рафтови етикети

Електронните ценови етикети (ESL, e-етикети) са електронни етикети за информация и маркировка. Типичните области на приложение включват представяне на цената на продуктите, обозначения върху сгради, рафтово пространство и производствени процеси. Прехвърлянето на данните в електрония етикет се осъществява в рамките на няколко секунди чрез безжична мрежа.

Данните се управляват централно, от компютър, за цялата страна и във всички икономически отрасли. Етикетите, захранвани с батерии, са оборудвани с технологията „електронна хартия“ (е-paper). Трайността на батерията е 5 години. Перманентно монтираните етикети се захранват от централното електрозахранване.

Гъвкаво решение за електронното етикетиране

Електронните етикети, захранвани с батерии, предлагат много възможности. Предложени са седем различни размера на етикетите и широк избор от монтажни възможности и елементи. Това позволява използването им във всички индустриални и търговски сфери.

Подсилена конструкция

Благодарение на многото възможности за монтаж, нашите електронни етикети могат да бъдат поставяни навсякъде.

Портал и софтуер

С помощта на иновативният софтуер и специалните портали използването на обикновен компютър е възможно и удобно: контролирайте предаването на ценова и продуктова информация директно до електронните ценови етикети.

Нови решения и възможности

Предлагаме нови, разширени решения за ESL за да подобрите вашата търговия и производителност.

Контакт

+359 2 903 75 41

info.bg@vkf-renzel.com

tronitag