Изберете страница

Електронни етикети за складове и в производството – Промишленост 4.0 с troniTAG

Процесите са свързани в мрежа, информацията е проектирана по прозрачен начин и хората са технически подпомагани – Промишленост 4.0 все по-често се премества в складове и производства на компании.

troniTAG ви придружава в интегрирането на съвременните информационни и комуникационни технологии в Промишленост 4.0. С помощта на електронните етикети в производствените и складови помещения, контейнери, машини и кутии могат да бъдат етикетирани, а информацията – записана. Така ще разполагате с максимално прозрачна и ефектива информация.

 

Цифровата пътна карта

По отношение на цифровизацията на опакованите продукти /кутии/ предлаганата системата е огромно предимство. Ръчното етикетиране се елиминира, а така нареченият „списък за изпълнение“, който документира индивидуалния ход на производствения процес, става цифров. Опаковачните кутии могат да бъдат отнесени към дадено задание, желанията на клиента са описани на етикета и визуално блокирани при установени грешки. Съдържанието на кутията може да се види и на електронния етикет.

Проследяването на кутиите е възможно чрез локализация на базата на UWB. Така, ръководителят на производството има възможността да намира опакованите продукти с точност от 20 см – точност, която едва ли е достижима за която и да било друга система. Кутията не само се установява по нейното местонахождение, но и данните за нейното съдържание биват надлежно записани.

Допълнителни възможности на електронните етикети в производствената сфера

  • Описание на контейнерите и данни за наличностите и за самите продукти
  • Съобщения за състоянието на машини и оборудване
  • Информационни табла за персонала и отделните работни мяста
  • Отчитане на развитието на производствените процеси

Предимства на мрежовото цифрово обслужване в складовете и в производствените цехове

  • Прозрачност на информацията, споделяна от служителите
  • Непрекъснато актуализиране на данните
  • Централизиран информационен контрол
  • Мигновени промени в ползваната информация

troniTAG в помощ на „Industry 4.0“

troniTAG предлага електронни етикети с най-съвременната технология на LG Innotek за интегриране в складове и в производствените предприятия. С дългогодишен опит в цифровите маркировки и обозначения, ние сме вашият надежден индустриален партньор.

За да направете запитване

* задължителна информация

С подаването на искането вие потвърждавате, че сте прочели декларацията за поверителност и сте съгласни с нейниоте условия.