Изберете страница
Batterie Label

Етикети с батерийно захранване

Гъвкаво етикетиране – етикетите на troniTAG, захранвани с батерии, могат да бъдат прикрепени и използвани почти навсякъде.

ESL-System.
  • С използване на технологията „е-paper“
  • Индивидуален дизайн по шаблон
  • Двупосочна безжична комуникация
  • Криптирано предаване на данни
  • Може да се използва при температури на околната среда от 0° C до + 45°C
  • Отлична четливост благодарение на високия контраст
  • Активен контрол на батерията и на цялата система
  • Богат избор на аксесоари

Всички размери на етикетите са показани в общия преглед

tronitag BL15 BL15
Технически данни
39,6 x 48,3 x 14,8 152 x 15227,6 x 27,6 S / WS / W / R 140 dpi 1x CR2477 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag BL21 BL21
Технически данни
72 x 36,8 x 14,3 212 x 10448,5 x 23,8 S / WS / W / R 111 dpi 2x CR2450 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag BL29 BL29
Технически данни
89,6 x 41,2 x 14,3 296 x 12866,9 x 29,1 S / WS / W / R 112 dpi 2x CR2450 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag BL42 BL42
Технически данни
104 x 88,4 x 14,3 400 x 30084,4 x 63,3,1 S / WS / W / R 120 dpi 3x CR2450 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag BL58 BL58
Технически данни
137,4 x 108 x 14,3 600 x 448120 x 89,3 S / WS / W / R 128 dpi 4x CR2450 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag BL75 BL75
Технически данни
127 x 180 x 14,3 384 x 64098 x 164 S / WS / W / R 100 dpi 6x CR2450 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)

Подробни технически данни

BL15

BL15

Най-малките етикети от серията, захранвани с батерии, са специално разработени за монтиране върху перфорирани стени и тесни рафтове. Поради малките си размери, те могат да се поставят плътно един до друг на мястото на продажбата.

Изтеглете листа с данните

BL15
39,6 x 48,3 x 14,8 mm
BL15
152 x 152
27,6 x 27,6
BL15
S / W
S / W / R
BL15
140 dpi
BL15
1x CR2477
BL15
BL15
BL15
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

BL21

BL21

За оптимално представяне на цените на стоки, разположени върху рафтове е предвиден етикетът troniTAG BL21. Той съответства на стандартния формат приет за хартиените етикети.

Изтеглете листа с данните

B21
72 x 36,8 x 14,3 mm
BL21
212 x 104 px
48,5 x 23,8 mm
BL21
S / W
S / W / R
BL21
111 dpi
BL21
2x CR2450
BL21
BL21
BL21
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

BL29

BL29

Този етикет осигурява оптимална четимост на продуктовите данни представени на дисплеи и щандове. Той предоставя широко поле за разполагане на текста по един напълно четлив начин.

Изтеглете листа с данните

BL29
89,6 x 41,2 x 14,3 mm
BL29
296 x 128 px
66,9 x 29,1 mm
BL29
S / W
S / W / R
BL29
112 dpi
BL29
2x CR2450
BL29
BL29
BL29
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

BL42

BL42

BL42 може да се използва на рафтове или щандове. Цялата важна информация се представя върху широко пространство и напълно четливо.

Изтеглете листа с данните

BL42
104 x 88,4 x 14,3 mm
BL42
400 x 300 px
84,4 x 63,6 mm
BL42
S / W
S / W / R
BL42
120 dpi
BL42
3x CR2450
BL42
BL42
BL42
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

BL58

BL58

BL58 е подходящ за показване на графично съдържание или на по-дълги описания на продуктите. Благодарение на размерите си той служи не само като ценови етикет, но може да се използва и като табела за врата или за обща информация.

Изтеглете листа с данните

BL58
137,4 x 108 x 14,3
BL58
600 x 448 px
120 x 89,3 mm
BL58
S / W
S / W / R
BL58
128 dpi
BL74
4x CR2450
BL74
BL74
BL74
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

BL75

BL74

Най-големият стандартен формат на серията етикети, работещи с батерии, е подходящ за показване на графично съдържание, но функциите му не се ограничават само до етикетиране на цените. Той може да се използва и като табела за врата или за обща информация.

Изтеглете листа с данните

BL72
127 x 180 x 14,3 mm
BL72
384 x 640 px
98 x 164 mm
BL72
S / W
S / W / R
BL72
100 dpi
BL74
6x CR2450
BL74
BL74
BL74
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

Аксесоари

Шини за рафтове

Regalschienen

Гърбове на рафтовите шини

Rückenteile für Regalschienen

Адаптери

Adapter

За да направете запитване

* задължителна информация

С подаването на искането вие потвърждавате, че сте прочели декларацията за поверителност и сте съгласни с нейниоте условия.