Изберете страница

Правна форма и данни за контакт

Легитимен код за достъп до услугите на доставчика:

troniTAG GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Germany

Telefon: 0049 2874 / 910-711
Telefax: 0049 2874 / 910-109

E-Mail: info@tronitag.com
Web: www.tronitag.com

Правна информация относно уеб сайта

Всички текстове, снимки и други информации, публикувани на тази страница, са обект на авторското право на доставчика, освен ако не съществуват авторски права на трети лица. Тяхното размножаване, разпространяване или публично съобщаване е разрешено Във всички случаи с изключение на случай, при който съществува отменимо и не прехвърлимо съгласие на доставчика.

За да се поставят линкове, които препращат към съдържанието на този уеб сайт, е необходимо доставчикът да даде съгласие за това. Заявление за получаване на такова съгласие трябва да се подава всеки път, когато се осъществява коренна промяна на съдържането на уеб сайта, за който се извършва вмъкването на връзката; същото може да бъде отменено неформално по всяко време. Във всички случаи е изключено линкването на страници с нелегално, отблъскващо, заблуждаващо или обидно съдържание.

Съдържанието на уеб сайта се подготвя с най-голямо внимание и добросъвестност. Въпреки това не може да се гарантират неговата актуалност и пълнота.
Доставчикът не поема отговорност за цялото съдържание на уеб сайта, свързано с препратка (линк), тъй като в това отношение не се касае за собствено съдържание и информация. Външните линкове са били проверени за незаконно съдържание. Към момента на линкването такива не са били разпознати. Относно чуждо съдържание обаче не съществува общо задължение за контрол и проверка.