Изберете страница
Integrierte Labels

Вградени етикети

Вградените етикети са проектирани с изключително тънък корпус за да работят без батерии, тъй като те се захранват от специално разработена захранваща шина troniTAG. Тази специална шина линия не само осигурява пълна защита на системата срещу вода, прах, мръсотия и неоторизиран достъп, но и гарантира отлична четливост на етикета.

Integrierte Label
  • Всички ESL са фиксирани в подходящ профил
  • Възможни са профили с индивидуална дължина
  • Индивидуален дизайн
  • Постоянно захранване
  • Защита срещу вода, мръсотия, прах и неоторизиран достъп
  • Удароустойчив корпус
  • Вградени етикети за поставяне на фризера се изработват по поръчка

Преглед на предлаганите вградени етикети

tronitag IL15 IL15
Технически данни
43,5 x 45 x 6,8 152 x 15227,6 x 27,6 S / WS / W / R 140 dpi ERS50 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag IL21 IL21
Технически данни
71 x 36,3 x 6,8 212 x 10448,5 x 23,8 S / WS / W / R 111 dpi ERS43 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)
tronitag IL29 IL29
Технически данни
92 x 45 x 6,8 296 x 12866,9 x 29,1 S / WS / W / R 112 dpi ERS50 0 – 45°C (S / W)10 – 45°C (S / W / R)

Подробни данни за вградени етикети

IL15

IL15

Етикетът IL15 е предназначен за тесни рафтове и поради малката си ширина могат да се разполагат близо един до друг върху продуктите.

Изтеглете техническата спецификация

BL15
43,5 x 45 x 6,8 mm
BL15
152 x 152
27,6 x 27,6 mm
BL15
S / W
S / W / R
BL15
140 dpi
BL15
ERS50
BL15
BL15
BL15
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

IL21

IL21

Етикетите IL21 заменят стандартните хартиени етикети по размер и форма. Те са проектирани така, че да са възможно най-компактни, но да възпроизведат цялата важна информация по начин, спестяващ пространство в мястото на продажбата.

Изтеглете техническата спецификация

BL15
71 x 36,3 x 6,8 mm
BL15
212 x 104 px
48,5 x 23,8 mm
BL15
S / W
S / W / R
BL15
111 dpi
BL15
ERS43
BL15
BL15
BL15
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

IL29

IL15

Етикетът IL29 е разработен от troniTAG специално за по-добра четливост. Голямото зрително поле представя информацията за продукта още по-ясна и видимо.

Изтеглете техническата спецификация

BL15
92 x 45 x 6,8 mm
BL15
296 x 128 px
66,9 x 29,1 mm
BL15
S / W
S / W / R
BL15
112 dpi
BL15
ERS50
BL15
BL15
BL15
0 – 45°C (S / W)
10 – 45°C (S / W / R)

аксесоари

рафтови шини

Regalschienen

гърбове за захранващите шини

Rückenteile für Regalschienen

За да направете запитване

* задължителна информация

С подаването на искането вие потвърждавате, че сте прочели декларацията за поверителност и сте съгласни с нейниоте условия.