Elektroniczne etykiety dla magazynów i produkcji – Przemysł 4.0 z troniTAG

Informacja jest przejrzysta, ludzie są wspierani technicznie a wszelkie procesy połączone są sieciowo – Przemysł 4.0 coraz częściej przenosi się do magazynów i produkcji.

troniTAG towarzyszy Ci podczas wprowadzenia Przemysłu 4.0 w połączeniu z nowoczesną techniką informacyjną oraz komunikacyjną. Przy pomocy elektronicznych etykiet stosowanych na halach produkcyjnych i w magazynach, pojemniki do przechowywania,maszyny czy miejsca magazynowe mogą być etykietowane oraz rejestrowane. Zapewnia to maksymalną przejrzystość oraz wydajność.

 

Elektroniczna karta postępu pracy

Śledzenie skrzynek jest możliwe również dzięki technice lokalizacji, opartej na UWB (podczerwień). W ten sposoób, kierownik produkcji ma możliwość sortowania skrzynek z dokładnością 20 cm. Jest to jedyny w swoim rodzaju system. Skrzynia jest nie tylko lokalizowana, ale również zarejestrować.

Kolejne możliwości zastosowania elektronicznych etykiet w produkcji

  • Oznaczenie miejsc magazynowych danymi dotyczącymi produktów i ich stanów
  • Komunikaty dotyczące stanu maszyn
  • Tablice informacyjne dla pracowników w miejscu pracy
  • Raporty z postępów procesów produkcyjnych

Korzyści płynące z zastosowania cyfrowych sieci w magazynie i halach produkcyjnych

  • Przejrzystość informacji wśród pracowników
  • Zawsze aktualne dane
  • Centralna kontrola informacji
  • Możliwość natychmiastowej zmiany informacji

troniTAG jako partner Przemysłu 4.0

troniTAG oferuje etykiety elektroniczne z najbardziej zaawansowaną technologią firmy LG Innotek oraz integrację z magazynem i produkcją.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w cyfrowym oznaczaniu jesteśmy niezawodnym partnerem w branży.

Zapytaj

* wymagane informacje

Wysyłając zapytanie, jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych i wyrażam tym samym zgodę.