Általános adatvédelmi tájékoztatás a GDPR 13., 14. és 21. cikke alapján

Felelős

Az adatkezelésért és -feldolgozásért a VKF Renzel Magyarország Kft. felelős.
 

Önként megadott adatok

Alapvetően csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyek a szerződéskötéshez nélkülözhetetlenek.
Bizonyos adatok megadása önkéntes alapon történik. Ezeknek az adatoknak a hiánya nem jár semmilyen negatív következményekkel. Azonban egyedi esetekben a megadás elmaradása a későbbi kommunikációt megnehezítheti, illetve késleltetheti.

Szerződés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás

Az összegyűjtött adatokat szerződés teljesítése céljából az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján dolgozzuk fel. Ez magában foglalja az azzal összefüggő ügyfélkezelést is.
Szükség esetén a személyes adatok továbbításra kerülnek a Heinz Renzel Holding GmbH konszernen belül, amelyhez a VKF Renzel Magyarország Kft. tartozik, valamint a jelen szerződés feldolgozásában részt vevő vállalatoknak, pl. hitelintézeteknek a fizetés feldolgozásához, beszállítóknak, szállítási szolgáltatásoknak.
A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat törzsadatként az üzleti partnernél tároljuk, és kérésre bármikor törölhetők. Az adatok nem kerülnek törlésre, ha a szerződés megszűnése után még mindig fennálló és behajtandó követelések állnak fenn. Törvény által előírt megőrzési határidők fennállása esetén az érintett adatokat ezeknek a határidőknek az időtartamára archiváljuk.

Jogos érdekek védelmét szolgáló adatfeldolgozás

Egyedi esetekben az Ön személyes adatait felülvizsgálati vagy megfelelőségi intézkedések végzése céljából feldolgozzuk,ebben az összefüggésben részben a cégen belüli folyamatok optimalizálása érdekében. Fennáll annak a lehetősége, hogy külső, harmadik felek ebből a célból hozzáférést kaphatnak személyes adataihoz.
A feldolgozási tevékenység az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, és az adatfeldolgozás és a folyamatok jogszerűségét a saját érdekünkben teljes körűen biztosítjuk a VKF Renzel Magyarország Kft. cégen belül.

Hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozás

Ha Ön külön hozzájárulását adta ahhoz, hogy telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kapjon tőlünk a Heinz Renzel Holding GmbH konszern termékeiről és szolgáltatásairól, a megfelelő feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Az Ön hozzájárulása bármikor visszavonható anélkül, hogy ez befolyásolná az eddig elvégzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén megszüntetjük a megfelelő adatfeldolgozást.

Direkt marketing célú adatfeldolgozás

Az Ön adatait direkt marketing, különösen reklámjaink e-mailben és bizonyos esetekben postai úton történő megküldése céljából dolgozzuk fel Az adatfeldolgozás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint az új termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében történik. Ezt az adatfeldolgozást minden ügyfélnek jogában áll letiltania, amelynek gyakorlása az adatok direkt marketing céljából végzett feldolgozásának befejezését eredményezi. Amennyiben az adatok tárolására kizárólag a direkt marketing céljából került sor, akkor ezeket a letiltást követően töröljük.

Az adatok címzettje

Az Ön adatait kizárólag akkor továbbítjuk harmadik félnek  (például hitelintézeteknek a fizetés lebonyolításához, jogászoknak nyitott követelések érvényesítéséhez, kiválasztott nyomdai szolgáltatóknak, postai szolgáltatóknak vagy futárszolgálatoknak az Ön rendelésének házhoz szállítása céljából), amennyiben az adatvédelmi jog szerinti továbbítási engedély (például a fent említett jogszabály szerint) fennáll.
Az Ön adatait külső szolgáltatóknak (pl. informatikai szolgáltatók, adatmegsemmisítő vagy archiváló cégek, nyomdai szolgáltatók) is továbbíthatjuk, akik a megrendelések feldolgozása keretében, szigorúan az utasításoknak megfelelően támogatnak minket az adatfeldolgozásban.
Abban az esetben, ha a megrendelés feldolgozása keretében az Ön adatait külföldi szolgáltatóknak továbbítjuk, akkor minden esetben rendelkezésre áll a megfelelő garancia arra, hogy a kapcsolódó adatfeldolgozási szerződéseket, és amennyiben szükséges, az EU által előírt szabványos szerződéseket az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 46. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint megkötöttük az adatfeldolgozást végzőkkel.
Személyes adatait harmadik feleknek nem értékesítjük, és másmilyen formában sem bocsátjuk el- vagy átadásra.

A nem közvetlenül az érintettől gyűjtött adatok kezelése

A fenti adatfeldolgozáson túlmenően olyan kapcsolattartási adatokat is feldolgozunk, amelyeket nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttünk be, és adott esetben ezekkel kiegészítjük a meglévő adatfájlainkat.
Ennél a következő esetről van szó: VKF Renzel Magyarország Kft. különböző szolgáltatóktól megvásárol adatfájlokat, ezeket saját rendszerében eltárolja, és a törvény által engedélyezett keretek között reklámcélú megkereséshez felhasználja. Ebben az esetben azonban nem személyes adatokról, hanem kizárólag cégek címadatairól van szó.
Ezenkívül előfordulhat, hogy egy megrendelést leadó ügyfél megadja az Ön címadatait, mert a megrendelés kiszállítása Önhöz történik, vagy más személyes adatokat, amelyeket a nyomtatási megrendelés részeként kell feldolgozni. Ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Az is előfordulhat, hogy az Ön adatait adják meg a számla címzettjeként.

Az adatvédelmi felelős kapcsolati adatai

VKF Renzel GmbH
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de
A https://www.tronitag.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato/ internetes oldalon megtalálja azt az adatvédelmi tájékoztatást, amely ennek az általános adatvédelmi tájékoztatásnak a kiegészítéseként, speciális információkat nyújt az online boltunkban alkalmazott adatvédelmi intézkedésekről.

Tájékoztatás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikke szerinti ellentmondási jogról

Ha az adatgyűjtés a 6. cikk (1) bekezdésének F. pontja alapján történik (jogos érdekek védelmét szolgáló adatfeldolgozás), Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor letilthatja adatai kezelését. Ezt követően a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelésnek bizonyíthatóan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Ha lehetséges, kérjük, a kifogást a következő címre küldje: info@tronitag.com

Tájékoztatás a direkt marketinggel szembeni ellentmondási jogról

Az Ön adatait direkt marketing céljából feldolgozzuk. Ezt az adatfeldolgozást Önnek jogában áll letiltania, amelynek gyakorlása az adatok direkt marketing céljából végzett feldolgozásának befejezését eredményezi. Kérjük, hogy az ellentmondást lehetőség szerint a következő címre küldje: info@tronitag.com

Az érintett személy jogai

Az érintett személyeknek jogukban áll, hogy tájékoztatást kérjenek a felelős féltől az érintett személyes adatokról, valamint a helytelen adatok helyesbítésének vagy törlésének jogáról, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikkében említett okok egyike fennáll, például amikor az adatok az adott célok eléréséhez már nem szükségesek. Továbbá fennáll a feldolgozási kör korlátozására való jog, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 18. cikkében megnevezett feltételek egyike teljesül, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 20. cikke szerinti adattovábbítási jog eseteiben. Amennyiben az adatok összegyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (hatósági feladatok teljesítéséhez szükséges vagy a nyilvános érdekek védelme érdekében történő adatfeldolgozás) vagy az f) pont alapján (a jogos érdekek védelme érdekében történő adatfeldolgozás) került sor, az érintett személynek jogában áll, hogy az egyedi helyzetéből adódó okokból kifolyólag bármikor megtilthassa az adatok feldolgozását. Ezt követően a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelésnek bizonyíthatóan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából történik.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden érintett személynek jogában áll panasszal élni egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben azon a véleményen van, hogy személyes adatainak feldolgozása az adatvédelmi jog előírásaiba ütközik. A panasztételi jog érvényesítésére különösen az érintett személy, illetve a feltételezett elkövető tartózkodási helye szerinti tagállamban illetékes egyik felügyeleti hatóságnál van lehetőség.
 
Menü bezárása
Felfelé